MgA. LUCIE ROZSNYÓ, Ph.D.

Po vystudování klasického zpěvu a doktorského studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) jsem se díky absolvování komplexního pětiletého psychoterapeutického výcviku a dalšího doplňujícího studia, stala také biosyntetickou terapeutkou.

Nyní se vedle koncertní činnosti věnuji vlastní terapeutické praxi a lektorské činnosti. Jako muzikoterapeutka jsem v minulosti vedla různé hudební ateliéry The Prague British School, spolupracovala s britskou mateřskou školkou The Little Mole, působila v jeslích při Thomayerově nemocnici a v Dětském domově Charlotty Masarykové, v klánovické lesní školce V mechu a kapradí a individuálně pracovala s dětskými i dospělými klienty v Praze.

S psycholožkou a psychoterapeutkou PhDr. Danielou Vodáčkovou a psychiatrem a psychoterapeutem MUDr. Stanislavem Matouškem pořádáme workshopy zaměřené na práci s tělem a psychoterapeutickou práci s hlasem. Pravidelně absolvuji supervize pod vedením PhDr. Yvonny Lucké, Mgr. Evy Oujezské a MUDr. Aleny Večeřové Procházkové. Jsem členkou Českého institutu Biosyntézy, který je jedním ze dvou pracovišť v ČR s akreditací Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a mimořádnou členkou Českomoravské psychologické společnosti. Mimo jiné poskytuji své služby jako dobrovolná terapeutka pro Sociální kliniku, kam se mohou obrátit klienti v náročné životní situaci a finanční nouzi.

V současné době jsem zapojena do pilotního projektu pojišťoven VZP a CPZP na podporu duševního zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Dodržuji etický kodex pro psychoterapeuty.

Identifikační číslo: 08197032

VZDĚLÁNÍ


2009 – 2013

Postgraduální studium, obor interpretace a teorie interpretace
Janáčkova akademie múzických umění v Brně      

2011

Studijní pobyt v rámci programu Freemover, obor zpěv
Anton Bruckner Privatunivesität, Linz

2010

Pracovní pobyt v rámci programu Erasmus
Zürcher Hochschule Der Künste 

2007

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus, obor zpěv
Universität Für Musik Und Darstellende Kunst Wien 

2001 – 2007

 Magisterské studium, obor zpěv
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

VÝCVIKY, ODBORNÉ KURZY A WORKSHOPY


2021

Psychodynamická psychoterapie poruch osobnosti
Teoretický víkendový workshop (Skálův institut, PhDr. M. Frouzová) 

2020

Význam rituálu v práci s klienty v současné době, workshop
Práce se skupinou, workshop (ČIB, Y. Lucká)

Sexualita
Skupinový workshop (ČIB, M. Del Mar Cervantes)

2017 – 2020

Psychoterapeutické minimum
Doplňující teoretické vzdělání (ČIB)

2017

Důvěra, klam a rozčarování
Víkendový workshop (ČIB, L. Annostopoulou)

2013 – 2018

Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
Program somatické psychoterapie (ČIB – B. Janečková, Y. Lucká)

2014

Mapa není krajinou
Víkendový workshop (ČIB, G. Hoppe)

2012 – 2014

Muzikoterapie I., II., III. – Metoda IKAPUS
Víkendové workshopy (M. Gerlichová, Praha)

2011 – 2012

prognostické metody, planety ve znameních a domech, aspekty a vládci domů
Škola ASTROLOGIE (E. Prokešová, Praha)

2010

Alexandrova technika
Zürcher Hochschule der Künste (1. semestr, S. Baumann, Curych) 

2008

Feldeinkrasova technika a indický zpěv Dhrupad
Víkendový workshop (A.Cuni,U. Birk, Berlin)