MgA. LUCIE ROZSNYÓ, Ph.D.

Po vystudování klasického zpěvu a doktorského studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) jsem se díky absolvování komplexního pětiletého psychoterapeutického výcviku a dalšího doplňujícího studia, stala také biosyntetickou terapeutkou.

Nyní se vedle koncertní činnosti věnuji vlastní terapeutické praxi a lektorské činnosti. Jako muzikoterapeutka jsem v minulosti vedla různé hudební ateliéry The Prague British School, spolupracovala s britskou mateřskou školkou The Little Mole, působila v jeslích při Thomayerově nemocnici a v Dětském domově Charlotty Masarykové, v klánovické lesní školce V mechu a kapradí a individuálně pracovala s dětskými i dospělými klienty v Praze.

S psycholožkou a psychoterapeutkou PhDr. Danielou Vodáčkovou a psychiatrem a psychoterapeutem MUDr. Stanislavem Matouškem pořádáme workshopy zaměřené na práci s tělem a psychoterapeutickou práci s hlasem. Pravidelně absolvuji supervize pod vedením PhDr. Yvonny Lucké, Mgr. Evy Oujezské, MUDr. Aleny Večeřové Procházkové a Mgr. Petra Ostrčila. Jsem členkou Českého institutu Biosyntézy, který je jedním ze dvou pracovišť v ČR s akreditací Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a mimořádnou členkou Českomoravské psychologické společnosti. Mimo jiné spolupracuji jako terapeutka s Mendelovou univerzitou v Brně a příležitostně se Sociální klinikou v Praze, kam se mohou obrátit klienti v náročných životních situacích a finanční nouzi.

V současné době jsem zapojena do projektu pojišťoven VZP a CPZP. Dodržuji etický kodex pro psychoterapeuty.

Identifikační číslo: 08197032


Přehled dosaženého

VZDĚLÁNÍ

2009 – 2013

Postgraduální studium, obor interpretace a teorie interpretace
Janáčkova akademie múzických umění v Brně   

2011

Studijní pobyt v rámci programu Freemover, obor zpěv
Anton Bruckner Privatunivesität, Linz

2010

Pracovní pobyt v rámci programu Erasmus
Zürcher Hochschule Der Künste 

2007

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus, obor zpěv
Universität Für Musik Und Darstellende Kunst Wien 

2001 – 2007

Magisterské studium, obor zpěv
Janáčkova akademie múzických umění v Brně


Absolvováné

ODBORNÉ KURZY A VÝCVIKY

2023

TRE® – Tenzi, stres a trauma uvolňující cvičení (Modul 1, 2, 3)
Občianske združenie LANDAN SK (DevaLaya Guleng)        

2023

TRE® – Tenzi, stres a trauma uvolňující cvičení (Modul 1, 2, 3)
Občianske združenie LANDAN SK (DevaLaya Guleng)        

2022

Upěvnění vztahové vazby – THERAPLAY
Workshop (Inštitút zdravého vývinu, Žilina. Dafny Lender)

Sebepoškozování
ČIB (Alena Večeřová)

Časová osa I.
Praktický víkendový workshop (Praha, MUDr. A. Večeřová Procházková, MUDr. O. Masner) 

2021

Psychodynamická psychoterapie poruch osobnosti
Teoretický víkendový workshop (Skálův institut, PhDr. M. Frouzová)  

2020

Význam rituálu v práci s klienty v současné době, workshop
Práce se skupinou, workshop (ČIB, Y. Lucká) 

Sexualita
Skupinový workshop (ČIB, M. Del Mar Cervantes)

2017 – 2020

Psychoterapeutické minimum
Doplňující teoretické vzdělání (ČIB)

2017

Důvěra, klam a rozčarování
Víkendový workshop (ČIB, L. Annostopoulou)

2013 – 2018

Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
Program somatické psychoterapie (ČIB – B. Janečková, Y. Lucká)

2014

Mapa není krajinou
Víkendový workshop (ČIB, G. Hoppe)

2012 – 2014

Muzikoterapie I., II., III. – Metoda IKAPUS
Víkendové workshopy (M. Gerlichová, Praha)

2011 – 2012

Prognostické metody, planety ve znameních a domech, aspekty a vládci domů
Škola ASTROLOGIE (E. Prokešová, Praha)

2010

Alexandrova technika
Zürcher Hochschule der Künste (1. semestr, S. Baumann, Curych)

2008

Feldeinkrasova technika a indický zpěv Dhrupad
Víkendový workshop (A.Cuni, U. Birk, Berlin)